Föremål för flyttKollinStam

Regler och lagar påverkar utvecklingen av RUT och ROT

Posted

År 2016 ändrades reglerna kring RUT-avdraget gällande vilka tjänster som innefattas av avdraget. Samma år infördes amorteringskravet. Bägge dessa ändringar har tydligt påverkat utvecklingen av RUT- och ROT-avdraget.

Det är inte bara ändringar från Skatteverket som påverkar hur många som utnyttjar ROT- och ROT-avdraget. Efter att amorteringskravet infördes är det tydligt att även denna lag påverkade hur avdraget utnyttjas. Allt färre utnyttjar ROT samtidigt som RUT breddas och skapar nya förutsättningar.

Breddat RUT-avdrag

Ett flertal ändringar genomfördes av RUT-avdraget år 2016. Bland annat ökades tjänsterna med en rad trädgårdstjänster samt möjlighet att få göra avdrag när en flyttfirma anlitas. Däremot finns fortfarande en del regler som gör att avdrag inte får göras för samtliga trädgårdsarbeten och inte heller alla tjänster som en flyttfirma erbjuder.

Men genom breddningen har efterfrågan på RUT-tjänster ökat. Med nästan halverad kostnad för flytthjälp vittnar de som jobbar på flyttfirma om en kraftig ökad efterfrågan. Detsamma gäller vissa företag med fokus på trädgårdsarbete.

Sedan 2016 har RUT utökats ytterligare och gäller nu även för en del IT-tjänster som ytterligare skapat möjlighet för RUT att växa.

ROT-avdraget backar pga. amorteringskravet

Samtidigt som RUT-avdraget ökar i omfattning och uppskattas av allt från flyttfirma, trädgårdsföretag och IT-konsulter så backar ROT-tjänsterna. Orsaken anses vara amorteringskravet. Ett krav som infördes 2016 och som innebär att alla som har en belåningsgrad på över 50 % måste amortera. Därmed har det skapat en situation som gör att många har dragit sig för att höja bolånet för att finansiera renoveringar av en flyttfirma Göteborg eftersom en sådan höjning kan aktivera amorteringskravet.

Man har även kopplat minskad renoveringslust till en större oro på bostadsmarknaden där men inte längre känner sig säker på att renovering betalar tillbaka sig vid kommande försäljning. Dessutom har amorteringskravet ytterligare förstärkts år 2017 vilket skapat ännu mer oro på marknaden.

En del av den summa som idag behöver läggas på amortering skulle annars kunna lagts på renovering.

Vinnare och förlorare

Vinnare senaste åren:

Flyttfirma – Omfattades inte av RUT tidigare. Nu är det möjligt att göra avdrag för lastning och lossning.

Park- och Trädgård – RUT omfattar nu av mer hjälp i trädgården vilket möjliggör för flera företag att bredda sina tjänster.

Förlorare senaste åren:

Läxhjälp – Det är nu inte längre möjligt att göra avdrag för läxhjälp, något det var tidigare.

Bygg och Anläggning – Amorteringskrav och större oro på bostadsmarknaden har skapat mindre efterfrågan på renoveringar. ROT-avdraget har därmed minskat tre år i rad.