Föremål för flyttKollinStam

Går det att göra RUT-avdrag för flytthjälp?

Posted

År 2016 ändrades reglerna för RUT-avdraget och det är idag möjligt att få avdrag för flytthjälp. Däremot gäller inte det för samtliga tjänster vid flytten och man bör vara uppmärksam på vissa saker.

Hur mycket får jag göra avdrag för?

RUT-avdraget innebär att du får göra avdrag på 50 % av den arbetskostnad som uppstår när flyttfirmor anlitas. Det gäller då för arbetskostnad och aldrig för materialkostnad.

Den högsta summa som det går att göra avdrag för per år är totalt 25 000 kr. Men självklart kan detta fördelas på flera olika tjänster och tillfällen. Summan gäller per privatperson. Däremot sitter ROT och RUT delvis ihop då den sammanlagda summa som du får göra avdrag för är 50 000 kr per år. Har du använt ROT-avdraget till 50 000 kr kan du alltså inte göra avdrag genom flyttfirman vid kommande flyttillfälle.

Är det RUT-avdrag på hela flytthjälpen?

Nej, det är inte möjligt att använda sig av RUT-avdraget på hela flyttjänsten. Bland de tjänster som flyttfirmor erbjuder är det enbart packning, bärhjälp, lassning och lossning som det går att få avdrag för.

Från och med att bilen startar till att den stannar uppstår kostnader som inte är avdragsgilla. Det som gäller är alltså att arbete med nordiska flyttfirma göteborg som tydligt kan kopplas till själva flytten går att göra avdrag för men inte själva körningen. Detta kan vara något otydligt och flyttfirmor väljer därmed att fakturera på lite olika sätt. För att kunna jämföra pris på olika flyttfirmor är det därför viktigt att se på totalpris och hur stor del som det sker RUT-avdrag på.

Kan alla få göra RUT-avdrag?

De flesta flyttfirmor utgår ifrån att alla deras kunder vill ha faktura med RUT-avdrag. Detta förutsatt att det är privatpersoner då företag inte får göra dessa avdrag. Men det är inte alla som har rätt att få avdrag vilket man själv har ansvar att kontrollera.

Det enklaste sättet är att logga in på Skatteverkets hemsida med BankID/Mobilt BankID och där se hur stort avdrag man fortfarande har tillgång till. Där går det även att se tidigare avdrag som skett under året.

Några krav som måste vara uppfyllda är exempelvis att man ska betalat skatt under gällande deklarationsår, fylla minst 18 år under detta år samt inte redan dragit av fullt belopp från RUT.

Vad händer om RUT-avdrag sker trots att jag inte är berättigad?

På fakturor från flyttfirmor ska det framgå hur stort belopp som är RUT-avdrag. Detta är då ett skatteavdrag som gör att företaget får full betalning men att du som privatperson bara betalar hälften av arbetskostnaden. Resterande betalar Skatteverket ut.

Skulle det visa sig att du inte var berättigad till bidrag kommer därmed Skatteverket att kräva tillbaka denna summa av dig. Något krav mot de flyttfirmor som anlitats går alltså inte att ställa. Därmed är det viktigt att man som privatperson har kontroll på hur stort belopp man kan göra avdrag på och att man är berättigad detta avdrag. Mer information kring RUT-avdrag vid flytt och hur flyttfirmor kan agera vid dessa tillfällen finns på Skatteverket.se